Avatar

cokhidainhan

C? Khí ??i Nhân là website chuyên s?n xu?t và l?p ??t máy mài ?ai nhám ( máy mài nhám dây), mánh ?ánh bóng thanh h?p, máy ?ánh bóng ?ng tròn bán t? ??ng
??a ch?: 48 Ph?m V?n Chèo, TT. C? Chi, C? Chi, H? Chí Minh
?i?n tho?i: 090 312 62 34
Email : datkhachpottery@gmail.com
Google Map : https://g.page/Cokhidainhan?share
Website : https://maymaidaydai.top/
#maymaidaydai #cokhidainhan #nguyendainhan #maydanhbonginox #maycaoxuochairline #maymaidayvong

Forgot Password?